Sopimusehdot

Tutustu sopimusehtoihimme

1. JÄSENYYS

Liikuntakeskus Voiton jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet henkilöt. 13-17-vuotias henkilö kuntoilee Liikuntakeskus Voiton sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla, ja 13-14-vuotias ainoastaan huoltajan läsnä ollessa. Alle 18-vuotiaan jäsenen huoltajan on hyväksyttävä sopimusehdot ja luovutettava laskutustietonsa kuukausittaista jäsenyyslaskutusta varten. Jäsen on tietoinen, että Liikuntakeskus Voitto toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Liikuntakeskus Voitolla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. VOITTOAPPI-SOVELLUS, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET
Jäsenyyden alussa asiakas lataa sovelluskaupasta VoittoAppi -sovelluksen. Ovista kulku sekä ryhmäliikuntatuntien paikkavaraukset ja mahdolliset varausten peruutukset tehdään VoittoAppin kautta. Jäsenen on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta Voittoon. Voitto tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti.

3. LIITTYMISMAKSU
Jäsensopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen tai irtisanoutumisen yhteydessä.

4. JÄSENMAKSU
Liittymismaksun lisäksi jäsenen tulee maksaa sopimuksessa mainittu jäsenmaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Jäsenmaksu antaa jäsenelle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Maksuvälineenä käyvät liikuntaedut kuten Smartum, ePassi, Edenred ja Eazybreak. Voiton henkilökunnalta saat tarvittaessa lisätietoa liikuntarahan käytöstä maksuvälineenä.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT
Jäsenellä on oikeus hyödyntää Voiton palveluja (kuntosali ja ryhmäliikunta) jäsenyyskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

6. PERSONAL TRAINING -PALVELUT
Liikuntakeskus Voitto tarjoaa omat personal trainer -palvelunsa. Näin ollen ulkopuoliset personal trainerit, valmentajat ja fysioterapeutit eivät ole oikeutettuja käyttämään Liikuntakeskus Voiton tiloja oman toiminnan harjoittamiseen. Omien palveluiden markkinoiminen Voiton tiloissa on myös kielletty.

7. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA
Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus (Voittojäsenyys ja ArkiVoitto) on voimassa toistaiseksi. Määräaikaiset sopimukset VuosiVoitto / ArkiVuosi ovat voimassa yhden vuoden. Määräaikaisen jäsenyyden voi tarvittaessa siirtää liittymismaksua vastaan toiselle henkilölle, ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse ja asiakaspalvelu tekee tarvittavat muutokset. Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys jatkuu automaattisesti niin kauan kun sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu (sähköpostise tai sähköisellä irtisanomislomakkeella).

8. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN TAI TAUOTTAMINEN
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen tapahtuu täyttämällä irtisanoutumislomake Liikuntakeskus Voiton verkkosivuilla tai lähettämällä vapaamuotoinen irtisanoutumisilmoitus sähköpostitse. Voiton edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi 1-3 arkipäivän sisällä lomakkeen lähettämisestä. Voiton toistaiseksi voimassa olevilla jäsenyyksillä on 30 päivän irtisanomisaika. Eräpäivä jäsenyyden irtisanomiselle määräytyy henkilökohtaisen jäsenyyskauden mukaan. Mikäli irtisanominen tapahtuu henkilökohtaisen eräpäivän jälkeen, tulee maksettavaksi meneillään olevan jäsenyyskauden jälkeen vielä yksi kokonainen jäsenyyskuukauden maksu, ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun.

Jäsenyyden voi asettaa tauolle seuraavin perustein, ja tauon perusteen on oltava kestoltaan vähintään yksi kuukausi:
- raskausaika
- sairastuminen
- ulkomaanmatka
- tilapäinen opiskelu / työskentely toisella paikkakunnalla
Todistus tauotuksen perusteesta lähetetään sähköpostitse osoitteella info@liikuntakeskusvoitto.fi. Voiton edustaja kuittaa tauotuksen sähköpostitse pikimmiten.

9. JÄSENYYDEN KUUKAUSITTAISET MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT
Liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausi maksetaan liittymishetkellä. Kuukausittainen jäsenyysmaksun lasku toimitetaan ensisijaisesti jäsenen sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi halutessaan luoda e-laskusopimuksen voimaan omassa verkkopankissaan omalla asiakasnumerollaan, jolloin jäsenyyden kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä jäsenyyden eräpäivänä. Jäsen vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan. Mikäli emme saa jäsenyysmaksun suoritusta eräpäivänä, jäsenelle lähetetään paperinen muistutuslasku ja laskuun lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä. Jäsen on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, että on saanut jäsenyyslaskun. Mikäli laskutus ei jostain syystä käynnisty, tai maksut eivät onnistu, ei se vapauta jäsentä maksuvelvollisuudesta jäsenyyden voimassaoloajalta.

10. HINNANMUUTOKSET
Ilmoitettuaan asiasta jäsenilleen viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Voitto voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Voitto ilmoittaa muutoksista Voiton ilmoitustaululla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Voiton käyttöön. Ennalta maksetun jäsenyyden hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsenyyden voimassaoloajan umpeutuessa jäsen voi lunastaa uuden jäsenyyden sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Voitto on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

11. TILIMYYNTI
Voitto voi tarjota jäsenelle mahdollisuutta ostaa palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä kuukausittain laskulla tai e-laskulla jäsenyyden maksun yhteydessä. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat tilille osto-oikeuden menettämisen. Jäsen kuittaa tiliostosta tehdessään tiedoksi kuukausimaksun muutoksen, eikä erillistä veloituksen tiedoksiantoa anneta. Jäsen saa halutessaan tiliotteen ostoksistaan Voitolta sähköpostitse.

12. VASTUU MAKSUISTA
Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Voiton palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä Voiton tilillä, jotta jäsenyys voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa Voitto tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsenyyssopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Voitolla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

13. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Liikuntakeskus Voitto pidättää itsellään oikeuden pitää toimitiloja suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Voitto ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla, yrityksen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa, ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Voitto pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Voitto varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

14. LIIKUNTAKESKUS VOITON SÄÄNNÖT
a. Kirjaudu sisään aina VoittoAppi -sovelluksen kautta Voittoon tullessasi (Voiton ovi/sisäänkirjautuminen -painikkeella) tai henkilökohtaisella kulkutunnisteella sisäänkirjautumispäätteellä. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

b. Voiton jäseniltä edellytetään siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.

c. Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Voiton tiloissa, eikä ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

d. Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa Voiton kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

e. Jäsenen tulee käyttää treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessa ja käyttää treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.

f. Laitteet tulee pyyhkiä käytön jälkeen. Tarvittavat välineet puhdistusta varten löytyvät kuntosalista sekä pyöräilysalista. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.

g. Kuntoiltaessa tulee aina käyttää asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä ryhmäliikuntatunteja lukuun ottamatta.

h. Liikuntavälineet tulee palauttaa aina alkuperäisille paikoilleen.

i. Edellytämme korkillisten juomapullojen käyttöä. Lasisien juomapullojen käyttö tiloissamme on kielletty turvallisuussyistä.

j. Kaikille jäsenille tulee antaa mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Laite tulee vapauttaa toisten käyttöön oman tauon ajaksi.

k. Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua ilman huoltajan läsnäoloa Voiton tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

l. Matkapuhelimen käyttö Liikuntakeskus Voiton tiloissa on kielletty vastaanottoaluetta lukuun ottamatta. Toivomme että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi Voiton tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.

m. Omien treenien valo- tai videokuvaaminen Voitossa on sallittua, kunhan kuvaaminen ei kohdistu muihin eikä häiritse muita liikkujia.

n. Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.

o. Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.

p. Asiakas voi varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itselleen. Varauksen voi tehdä VoittoAppi -sovelluksen tai verkkovarausjärjestelmän kautta viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmäliikuntatunnin alkua. Appin ja verkkovarausjärjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja sisään kirjautumista varausjärjestelmään.

q. Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta viimeistään tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. kuntosaliohjaus, veloittaa Voitto käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

r. Jokainen on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Annettuja ohjeita tulee noudattaa. Voitto ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Voiton tiloissa tai sen alueella.

s. Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaa kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Voitto ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

t. Voitto ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Voitto ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista. Jäsen tai muu kävijä vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Voiton tuottamiin palveluihin.

y. Jäsen on tietoinen, että Liikuntakeskus Voiton toimitilassa on kameravalvonta.

v. Mikäli asiakas tuo luvatta Voiton tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

15. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Oulun tuomioistuimessa.

Tervetuloa Liikuntakeskus Voiton jäseneksi.
VoittajaFiiliksellä!
​​​​​​​

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
p. 0207 181830

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.